Noter nr. 801-900

801) Aalborg Amtstidende 2. oktober 1930
802) https://www.jernbanen.dk/forum2/index.php?id=58328
803) http://www.jernbanekilder.dk/main/thumbnailview/qsr=hviding
804) Landsarkivet for Nørrejylland, TTDSB-100A BB-578
805) Landsarkivet for Nørrejylland, TTDSB-100A BB-1090
806) tinglysning.dk
807) https://kommissarius.dk/elektrificering-af-jernbanestraekningen-mariagerfjord-aalborg-besigtigelsesforretningen-den-1-og-2-oktober-2018/
808) Aalborg Stiftstidende 12. april 1973
809) Aalborg Stiftstidende 28. august 1972
810) Dansk Postkortsamler Klub: http://www.postkortdatabasen.dk. Adgang kræver medlemsskab.
811) Aalborg Stiftstidende 26. juni 1964
812) Landsarkivet for Nørrejylland, TTDSB-100A, Danske Statsbaner, Baneafdelingen, 2. og 3. Distrikt, 1872-1973, Journalgruppeordnede sager, 1908, 1916, G, Udvidelse, Aalborg st., bro, Bygholm å, m.m., pakke BB-44 og Aalborg Stiftstidende 17. august 1909
813) Aalborg Stiftstidende 30. november 1972
814) Landsarkivet for Nørrejylland, TTDSB-100A, Danske Statsbaner, Baneafdelingen, 2. og 3. Distrikt, 1872-1973, Journalgruppeordnede sager, 1940, 1949, O, Div. vedr. besættelsen, pakke BB-462
815) Tinglyst deklaration på http://www.tinglysning.dk, matrikel 1a, Rørdal, Aalborg Jorder, aktnavn: 76_F-A_638_indskannetakt
816) Landsarkivet for Nørrejylland, TTDSB-100A, Danske Statsbaner, Baneafdelingen, 2. og 3. Distrikt, 1872-1973, Journalgruppeordnede sager, 1912, 1949, L, Materialer m.m., pakke BB-452
817) Landsarkivet for Nørrejylland, TTDSB-100A, Danske Statsbaner, Baneafdelingen, 2. og 3. Distrikt, 1872-1973, Journalgruppeordnede sager, 1925, 1969, Kd, Havnespor, Aabenraa, pakke BB-1872
818) Løgstør Avis 26. april 1954 via Tobberup Tidende nr. 98, juli/august 2021
819) Aalborg Havn: Statistik over Varebevægelse og Skibsfart samt Beretning om Nyanlæg og Vedligeholdelsesarbejder 1935-36, udgivet af Aalborg Havneudvalg
820) Aalborg Stiftstidende 30. marts 1933
821) Landsarkivet for Nørrejylland, TTDSB-100A, Danske Statsbaner, Baneafdelingen, 2. og 3. Distrikt, 1872-1973, Journalgruppeordnede sager, 1899, 1964, Kd Havnespor, Aalborg, pakke BB-1874
822) Aalborg Stiftstidende 12. august 1931
823) Landsarkivet for Nørrejylland, TTDSB-100A, Danske Statsbaner, Baneafdelingen, 2. og 3. Distrikt, 1872-1973, Journalgruppeordnede sager, 1905, 1963, Kd Havnespor, Aalborg, pakke BB-1877
824) Rigsarkivet, 0041, Danske Statsbaner, Baneafdelingen, 1865-1949, Journalsager, 1932, Ga 3 610 f, pakke 4527
825) Aalborg Stiftstidende 23. april og 24. april 1938
826) Rigsarkivet, 0041, Danske Statsbaner, Baneafdelingen, 1865-1949, Journalsager, 1932, Gc, pakke 4537
827) Aalborg Stiftstidende 9. april 1963
828) Aalborg Stiftstidende 30. november 2000
829) Billedet optræder i en billedserie på to. På det andet billede kan man se, at Nordkraft stadig har sine tvillingeskorstene, der blev nedrevet i november-december 2000828)
830) Aalborg Stiftstidende 21. januar 1997
831) Billedet optræder i en billedserie på to. På det andet billede kan man se, at der er opsat færdselstavler for ringgade O1, og disse blev opsat januar 1997830)
832) Nordkrafts tvillingeskorstene blev nedrevet i november-december 2000828)
833) Landsarkivet for Nørrejylland, TTDSB-100A, Danske Statsbaner, Baneafdelingen, 2. og 3. Distrikt, 1872-1973, Journalgruppeordnede sager, 1911, 1949, B Div. sager, viadukter, Randers, pakke BB-1009
834) DSBbladet, nr. 1, januar 1975, side 12
835) Danske Statsbaner, Generaldirektoratet, T-cirkulære, Tfkt 37/1971, af 19. maj 1971
836) Dansk Jernbane-Klubs tidsskrift “Jernbanen”, nr. 5, oktober/november 1979, side 122
837) Dansk Jernbane-Klubs tidsskrift “Jernbanen”, nr. 2, april-maj 1980, side 49-52
838) https://www.jernbanen.dk/forum2/index.php?id=43236
839) https://filskov.infoland.dk/turisme/det-gamle-filskov/
840) Dansk Jernbane-Klubs tidsskrift “Jernbanen”, nr. 3, juli 1974, side 17
841) Blokposten, nr. 326, 1. august 1993, side 14-15
842) Blokposten, nr. 327, 22. august 1993, side 13
843) Blokposten, nr. 341, 15. juni 1994, side 19
844) Rettelsesblad nr. 943 til TIB (V), side 360-8, gyldig fra 1. januar 1991
845) Rettelsesblad nr. 1266 til TIB (V), side 360-11, gyldig fra 1. januar 1993
846) Aalborg Amtstidende 15. juni 1901
847) Landsarkivet for Nørrejylland, TTDSB-100A, Danske Statsbaner, Baneafdelingen, 2. og 3. Distrikt, 1872-1973, Journalgruppeordnede sager, 1908, 1916, G Udvidelse, Aalborg st., bro, Bygholm å m.m., pakke BB-44
848) Landsarkivet for Nørrejylland, TTDSB-100A, Danske Statsbaner, Baneafdelingen, 2. og 3. Distrikt, 1872-1973, Journalgruppeordnede sager, 1918, 1948, G 2. spor Randers-Aalborg m.m., pakke BB-267
849) Oplyst af Ole E. Mogensen i mail af 19. marts 2022
850) Aalborg Stiftstidende 11. oktober 1939 sammenholdt med Aalborg Stiftstidende 13. oktober 1940
851) Landsarkivet for Nørrejylland, TTDSB-100A, Danske Statsbaner, Baneafdelingen, 2. og 3. Distrikt, 1872-1973, Journalgruppeordnede sager, 1940, 1945, O Luftværn, beskyttelsesrum, pakke BB-483
852) Landsarkivet for Nørrejylland, TTDSB-100A, Danske Statsbaner, Baneafdelingen, 2. og 3. Distrikt, 1872-1973, Journalgruppeordnede sager, 1905, 1957, M Div. sager, privatbaner – N Div. sager, privatbaner, pakke BB-533
853) Landsarkivet for Nørrejylland, TTDSB-100A, Danske Statsbaner, Baneafdelingen, 2. og 3. Distrikt, 1872-1973, Journalgruppeordnede sager, 1928, 1942, Hb Ombygning, ændringer, pakke BB-449
854) Viborg Stifts Folkeblad 26. juni 1906
855) Meddelelser fra generaldirektoratet, M 209, 15. maj 1963
856) Dansk Jernbane-Klubs tidsskrift “Jernbanen”, nr. 6, december 1977, side 145
857) Dansk Jernbane-Klubs tidsskrift “Jernbanen”, nr. 3, juni 1977, side 70
858) Vingehjulet, 24. årgang nr. 1, 10. januar 1967, side 5
859) Vingehjulet, 24. årgang nr. 1, 10. januar 1967, side 10
860) Meddelelser fra generaldirektoratet, M 163, 20. maj 1966
861)Herning 30. november 1979“, udgivet af Herning Kommune, Vejdirektoratet, DSB og Post- og Telegrafvæsenet, redaktion: journalist Ole Hansen, pressesektionen, DSB, side 9
862) Mogens Duus: “Kampen om Himmerlandsbanerne“, banebøger, Smørum, 2013, side 156
863) Landsarkivet for Nørrejylland, TTDSB-100A, Danske Statsbaner, Baneafdelingen, 2. og 3. Distrikt, 1872-1973, Journalgruppeordnede sager, 1929, 1949, A Personalesager, div. sager – B Personalesager, div. sager, pakke BB-416
864) Anders Riis: “Med Mariane fra fjord til hede. Historien om Mariager-Faarup-Viborg Jernbane“. Dansk Jernbane-Klub, 2009, side 124
865) Landsarkivet for Nørrejylland, TTDSB-100A, Danske Statsbaner, Baneafdelingen, 2. og 3. Distrikt, 1872-1973, Journalgruppeordnede sager, 1920, 1953, Solgte vogterhuse, Fjeldsted-Horsens, pakke BB-844
866) Aalborg Stiftstidende 22. december 1966
867) Aalborg Stiftstidende 3. december 1963, side 14
868) Aalborg Stiftstidende 16. marts 1964
869) Aalborg Stiftstidende 28. oktober 1967
870) Jyllands-Posten 14. juni 1986
871) Herning Folkeblad 1. oktober 1975
872) Herning Folkeblad 12. marts 1975
873) De danske Statsbaner: Beretning om Driften i Aaret fra 1ste April 1932 til 31te Marts 1933, side 140, Kjøbenhavn: 1933
874) Slagge-posten nr. 69, april 2014, side 19
875) Mail af 31. maj 2023 fra Niels Munch til redaktionen
876) Jernbanen, juni, 3/2023, side 56
877) Herning Folkeblad 22. marts 1975