Noter nr. 801-900

801) Aalborg Amtstidende 2. oktober 1930
802) https://www.jernbanen.dk/forum2/index.php?id=58328
803) http://www.jernbanekilder.dk/main/thumbnailview/qsr=hviding
804) Landsarkivet for Nørrejylland, TTDSB-100A BB-578
805) Landsarkivet for Nørrejylland, TTDSB-100A BB-1090
806) tinglysning.dk
807) https://kommissarius.dk/elektrificering-af-jernbanestraekningen-mariagerfjord-aalborg-besigtigelsesforretningen-den-1-og-2-oktober-2018/
808) Aalborg Stiftstidende 12. april 1973
809) Aalborg Stiftstidende 28. august 1972
810) Dansk Postkortsamler Klub: http://www.postkortdatabasen.dk. Adgang kræver medlemsskab.
811) Aalborg Stiftstidende 26. juni 1964
812) Landsarkivet for Nørrejylland, TTDSB-100A, Danske Statsbaner, Baneafdelingen, 2. og 3. Distrikt, 1872-1973, Journalgruppeordnede sager, 1908, 1916, G, Udvidelse, Aalborg st., bro, Bygholm å, m.m., pakke BB-44 og Aalborg Stiftstidende 17. august 1909
813) Aalborg Stiftstidende 30. november 1972
814) Landsarkivet for Nørrejylland, TTDSB-100A, Danske Statsbaner, Baneafdelingen, 2. og 3. Distrikt, 1872-1973, Journalgruppeordnede sager, 1940, 1949, O, Div. vedr. besættelsen, pakke BB-462
815) Tinglyst deklaration på http://www.tinglysning.dk, matrikel 1a, Rørdal, Aalborg Jorder, aktnavn: 76_F-A_638_indskannetakt
816) Landsarkivet for Nørrejylland, TTDSB-100A, Danske Statsbaner, Baneafdelingen, 2. og 3. Distrikt, 1872-1973, Journalgruppeordnede sager, 1912, 1949, L, Materialer m.m., pakke BB-452
817) Landsarkivet for Nørrejylland, TTDSB-100A, Danske Statsbaner, Baneafdelingen, 2. og 3. Distrikt, 1872-1973, Journalgruppeordnede sager, 1925, 1969, Kd, Havnespor, Aabenraa, pakke BB-1872
818) Løgstør Avis 26. april 1954 via Tobberup Tidende nr. 98, juli/august 2021
819) Aalborg Havn: Statistik over Varebevægelse og Skibsfart samt Beretning om Nyanlæg og Vedligeholdelsesarbejder 1935-36, udgivet af Aalborg Havneudvalg
820) Aalborg Stiftstidende 30. marts 1933
821) Landsarkivet for Nørrejylland, TTDSB-100A, Danske Statsbaner, Baneafdelingen, 2. og 3. Distrikt, 1872-1973, Journalgruppeordnede sager, 1899, 1964, Kd Havnespor, Aalborg, pakke BB-1874
822) Aalborg Stiftstidende 12. august 1931
823) Landsarkivet for Nørrejylland, TTDSB-100A, Danske Statsbaner, Baneafdelingen, 2. og 3. Distrikt, 1872-1973, Journalgruppeordnede sager, 1905, 1963, Kd Havnespor, Aalborg, pakke BB-1877
824) Rigsarkivet, 0041, Danske Statsbaner, Baneafdelingen, 1865-1949, Journalsager, 1932, Ga 3 610 f, pakke 4527
825) Aalborg Stiftstidende 23. april og 24. april 1938
826) Rigsarkivet, 0041, Danske Statsbaner, Baneafdelingen, 1865-1949, Journalsager, 1932, Gc, pakke 4537%d bloggers like this: