Set fra øst mod vest

Årstal ukendt, men mellem januar 1997830) og november 2000.829) Vi bemærker, at Fyensgade er firesporet. I skrivende stund (2021) vides ikke, om overkørslen var forsynet med advarselsanlæg mod øst. Skyggen på vejbanen indikerer dog, at overkørslen var sikret ved almindelig lysregulering. Fotograf: Michael Julsrud.

%d bloggers like this: