Overkørsel 49 vogterhus 20

Overkørslens nummer og vogterhusets nummer relaterer sig til den omlagte del af strækningen Langå-Viborg. Strækningen blev omlagt i forbindelse med etablering af den nuværende Viborg station, der åbnede 1. december 1896.

15. februar 2023. Vogterhuset er den del af bygningen, der vender gavlen ud mod jernbanen ca. ud for 400-meters afstandsmærket. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.
15. februar 2023. Vogterhuset ses til højre. Det bærer fortsat sit nummerskilt på gavlen. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.