Historik

25. juni 1906: Banen blev indviet.854)
26. juni 1906: Banen blev ibrugtaget.854)
15. marts 1971: DSB meddeler sit personale, at persontrafikken fra køreplansskiftet den 23. maj 1971 indstilles på bl.a. strækningen Viborg-Herning. Bemærk formuleringen “persontrafikken indstilles“. Man skriver ikke noget om, hvorvidt strækningen nedlægges:

Meddelelse fra Generaldirektoratet, M 79, 15. marts 1971. Arkiv: Danmarks Jernbanemuseum/Thomas Boberg Nielsen.

30. april 1971: DSB meddeler sit personale, hvorledes godstrafikken fra køreplansskiftet 23. maj 1971 skal afvikles på bl.a. strækningen Viborg-Herning. Bemærk formuleringen “driften indstilles“. Man skriver ikke noget om, hvorvidt de enkelte delstrækninger nedlægges:

Meddelelse fra Generaldirektoratet, M 99, 30. april 1971. Arkiv: Danmarks Jernbanemuseum/Thomas Boberg Nielsen.

Bemærk i ovenstående M99, hvorledes de forskellige strækninger behandles “uens”: Grindsted-Bramming omdannes til godsbane; på strækningen Viborg-Herning indstilles driften helt, men der fortsættes alligevel med vognladningstrafik.
Forskellen skyldes, at strækningen Grindsted-Bramming er optaget i lovens § 2, der omhandler strækninger, der fremover kun skal anvendes til vognladningstrafik.
Strækningen Viborg-Herning er optaget i lovens § 1, der omhandler strækninger, hvor driften indstilles helt.
Set udefra var der ingen forskel: Begge strækninger blev kaldt godsbaner og havde samme “serviceniveau”.

21. maj 1971: DSB meddeler officielt via en annonce i (bl.a.?) Jyllands-Posten 21. maj 1971, at passagertrafikken på strækningen Viborg-Herning fra og med 23. maj 1971 indstilles, men at godstrafikken opretholdes i et nærmere beskrevet omfang:


April 1977: “Karup er endestation for godsbanen [Herning-Karup] , men sporet ligger stadig resten af vejen til Viborg“.856)
1977: DJK’s blad “Jernbanen” beretter i nr. 4, 2011, p.42, at “godstransport mellem Karup og Herning fortsatte til 1977, og året efter blev alle skinner fjernet“.
22. maj 1977: Godsbanen Herning-Karup nedlagdes.857)
23. maj 1977 og godt en måned frem: “Straks mandagen efter lukningen stod kørekran 156 klar i Sunds og begyndte ivrigt at pille sporet mellem Sunds og Herning op. På kun lidt over en måned nåede man de godt 8,5 km ind til Herning stationsgrænse“.856)
Juni 1977: “Sporet nord for Sunds bliver foreløbig liggende, men strækningen har gennemgået samme forsmædelige procedure som Karup-Viborg har været udsat for, idet alle overkørselsanlæg og elektriske installationer blev demonteret i juni måned. Det sidste anlæg man tog ned, var de gamle håndbetjente bomme i Karup“.856)
1978: DJK’s blad “Jernbanen” beretter i nr. 4, 2011, p.42, at “godstransport mellem Karup og Herning fortsatte til 1977, og året efter [1978] blev alle skinner fjernet“.