Historik

Fredag 21. marts 1975 klokken 18: Vejoverføringen blev ibrugtaget – i første omgang kun med to vejbaner. Samme dag nedlagdes overkørsel 155, Bryggergade, for biltrafik og trafikken omlagdes til vejoverføringen for Fredensgade.872)