Set fra sydvest mod nordøst

1969. Årstallet er ikke bekræftet. Lyntog Gudenåen under indkørsel til Herning fra Silkeborg. Toget er ikke bekræftet. Til venstre ses dobbeltboligen 39a. Sporet i forgrunden er strækningssporet Give-Herning. Indkørselssignalerne for begge strækninger står umiddelbart vest for overkørslen uden for billedets venstre kant. Bemærk det lille trinbræt midt i billedet. Den lille hytte indeholder muligvis en telefon, der skaber forbindelse til Herning station. Overkørslen var ubevogtet. Fotografen er ukendt, men på Facebook gættes der på Gunnar Jacobsen. Billedet kan også genfindes på arkiv.dk uden angivelse af fotograf.