Historik

Overkørsel 152 har formentlig oprindeligt ligget lidt længere mod vest. I forbindelse med udvidelsen af Herning station i forbindelse med anlæg af strækningerne Give-Herning og Herning-Holstebro er overkørslen formentlig flyttet mod øst.

Udsnit af det oprindelige ejendomskort fra anlæg af strækningen Silkeborg-Herning. Syd er opad og nord er nedad. Silkeborg ligger mod venstre og Herning mod højre. I rød cirkel den oprindelige placering af overkørsel 152. I blå cirkel den nye placering af overkørsel 152.

1969-1976: På et tidspunkt, formentlig mellem 1969 og 1976, nedlægges overkørsel 152, hvilket kan udledes af fotos og luftfotos.
1978-1987: På et tidspunkt mellem 1978 og 1987 genopstår overkørsel 152 på en endnu østligere placering.
Juni 2001-9. januar 2002: På et tidspunkt mellem juni 2001 og 9. januar 2002 nedlægges overkørsel 152. Nedlæggelsen er formentlig sket tæt på sidstnævnte dato, idet overkørsel 152 fra nævnte dato er forsvundet fra TIB (V).