Set fra nordøst mod sydvest

Februar 1971. Sådan ser en degraderet station ud. Umiddelbart ligner det en station; men dens rette status afsløres af mærke nr, 112 “”Kendingsmærke for perron ved trinbrætter”. Ilskov var på dette tidspunkt enten trinbræt eller trinbræt & sidespor. Hvis der er tale om et trinbræt, er sporskifterne låste, boltede og spirgrede. Vi bemærker også trådtrækket nederst i billedet: Det er ikke spændt, hvilket indikerer, at trådtrækket er sat ud af funktion. Indkørselssignal og eventuelt fremskudt signal er formentlig fjernet og/eller ugyldiggjort. Fotograf: Bo Sigismund.
%d bloggers like this: