Flyvestation Karup

6. april 1977. Det er meget få billeder, der kendes af jernbanesporet inde på selve flyvepladsen, og de få billeder, der kendes, er af en sådan beskaffenhed, at de er yderst svære at stedfæste nærmere. Men her har vi til gengæld et vaskeægte foto, hvor motivet er kendt: Fotografen befinder sig på “lovligt” område på landevejen mellem Viborg og Herning, nærmere bestemt på det sted, hvor Grove sidespor passerer landevejen. Linsen er stukket ind gennem hegnet og vi ser sidesporet inde på flyvepladsen set fra øst mod vest. Midt i billedet ses “Spærrebom B”, der ukorrekt ikke ligger hen over sporet, som den skulle. Det ser ud til, at der mellem skinnerne og til højre herfor er placeret en “glideskinne”, som spærrebommen kan glide på, når den forskriftsmæssigt skubbes til side. På billedet er spærrebommen skubbet til den “forkerte” side. Lidt længere fremme til venstre for sporet ses bagsiden af et skilt. Vi ved ikke, hvad der står på skiltet. På bagsiden af medlemskortene til Dansk Jernbane-Klub stod der i en årrække, at der ikke måtte fotograferes på Gedhus trinbræt og ved Grove sidespor. Det er derfor herligt, at fotografen har taget dette billede, og der har formentlig på hegnet ind til flyvepladsen været ophængt gul-sorte skilte med “Adgang forbudt” og måske også skilte med “Fotografering forbudt”. Fotograf: Johs. Damsgård Hansen.
%d bloggers like this: