Grove (senere Kølvrå) trinbræt

Såvel Grove trinbræt (senere Kølvrå trinbræt) som Kølvrå station lå ifølge tjenestekøreplanerne m.v. i km 22,1. Trinbrættet lå vest for sporet i km 22,080. Stationen lå øst for sporet lidt længere mod nord. Det er i skrivende stund ikke lykkedes at dokumentere den nøjagtige placering, men opmåling af en samtidig tegning viser, at midten af hovedbygningen lå i km ca. 22,096.

januar 1956. Indvielsestoget afventes. Til venstre ses Kølvrå trinbræt med venteskur. Til højre ses Kølvrå station. Fotograf: Ukendt. Arkiv: Danmarks Jernbanemuseum.