Historik

25. juni 1906: Banen blev indviet.854)
26. juni 1906: Banen blev ibrugtaget.854)
April 1977: “Karup er endestation for godsbanen [Herning-Karup] , men sporet ligger stadig resten af vejen til Viborg“.856)
22. maj 1977: Godsbanen Herning-Karup nedlagdes.857)
23. maj 1977 og godt en måned frem: “Straks mandagen efter lukningen stod kørekran 156 klar i Sunds og begyndte ivrigt at pille sporet mellem Sunds og Herning op. På kun lidt over en måned nåede man de godt 8,5 km ind til Herning stationsgrænse“.856)
Juni 1977: “Sporet nord for Sunds bliver foreløbig liggende, men strækningen har gennemgået samme forsmædelige procedure som Karup-Viborg har været udsat for, idet alle overkørselsanlæg og elektriske installationer blev demonteret i juni måned. Det sidste anlæg man tog ned, var de gamle håndbetjente bomme i Karup“.856)

%d bloggers like this: