Historik

7. december 2016: VVM-undersøgelsen af en forbindelse over eller under Vejle Fjord offentliggøres. En tunnel forventes at koste ca. 5,11 mia. kr. (prisniveau 2016), have en samfundsøkonomisk forrentning på 3,1-3,9% og en nettonutidsværdi (prisniveau 2016) i intervallet fra minus 919 mio. kr. til plus 229 mio. kr. VVM-undersøgelsen kan ses her.

22. september 2022: Ministeren erkender under et samråd, at nutidsværdien for en tunnel under Vejle Fjord er “beregnet til en negativ nettonutidsværdi på ca. 2,8 mia. kr.” Ministerens tale fra samrådet kan læses her.

4. december 2022: Der var folketingsvalg 1. november 2022. Efter 34 dages regeringsforhandlinger er der endnu ikke dannet en ny regering. Jyllands-Posten bringer den 4. december 2022 en artikel, hvoraf fremgår, at det politiske flertal bag Togfonden DK er forsvundet, og at Togfonden DK nu hænger i en tynd tråd:

27. december 2022: Jyllands-Postens lederskribent er absolut ikke tilfreds med beslutningen om at sylte højere toghastighed og kortere rejsetid i Danmark:

Avisudklip 27. december 2022: Jyllands-Posten. Leder. Avisudklip: Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

10. januar 2023: Finansministeren svarer på, hvad der nu skal ske med Togfonden DK. Svaret er, at regeringen nu vil afklare prioriteringen af de konkrete projekter og efterfølgende drøfte prioriteringen med Folketinget. Ministerens svar kan læses her.