25. november 1944

Nedenstående oversigt har sådan set intet med TIB at gøre. Men den medtages her, idet den viser, hvor mange informationer om det danske statsjernbanenet man kan inkludere i et enkelt A4-ark:

Arkiv: Landsarkivet for Nørrejylland, TTDSB-100A, Danske Statsbaner, Baneafdelingen, 2. og 3. Distrikts Banetjeneste, 1872-1973, Journalgruppeordnede sager, 1921, 1949, H Div. anlæg og ændringer, BB-733/Thomas Boberg Nielsen.