1940-1971

Tak til Ole M. Nielsen, Henning Orlowicz og mange flere.