1875-1940

Den ældste, kendte tjenestekøreplan stammer fra 27. juni 1875 og hedder “Kjøreplan for Ansatte“. Den er på 19 sider og dækker området Jylland/Fyn. De første to sider indeholder nogle indledende bemærkninger om bl.a. togenes maksimale størrelse m.m. I årenes løb blev disse “indledende bemærkninger” mere og mere omfattende, og i 1939 fyldte de tjenestekøreplanernes første 25 sider. Fra og med 15. november 1940 blev de udgivet i en særskilt publikation benævnt “Tjenestekøreplanens indledende Bemærkninger (TIB)” og var ikke mere at finde i selve tjenestekøreplanerne.
Nedenfor findes en lille samling af indledende bemærkninger, fra dengang de var en integreret del af tjenestekøreplanerne. Samingen er hverken udtømmende eller repræsentativ. Der er udelukkende tale om indledende bemærkninger, som allerede forelå i scannede eller affotograferede udgaver. Ønsker man at se samtlige udgaver, henvises til selve tjenestekøreplanerne.

Tak til Ole M. Nielsen, Henning Orlowicz og mange flere.