Historik

27. juni 1979: I forbindelse med bygning af den nuværende Strandmøllebro (ibrugtaget ad to omgange i 1980), blev der i 1979 syd for broen etableret et sidespor på fri bane. Sidesporet udgik fra højre spor i køreretningen Rungsted Kyst-Klampenborg (medgående sporskifte). DJK’s “jernbanen” noterede i 19. årgang oktober/november 1979, nr. 5, side 121:

På Kystbanen indlagdes et sporskifte i km 16.077 (ved den ny Strandmøllebro) i højre spor i køreretningen Rungsted Kyst-Klampenborg, den 27. juni; sporskiftet, der giver adgang til et midlertidigt sidespor, er sikret ved aflåsningsanlæg (elektromagnetisk nøgleaflåsning) underlagt Klampenborg station“.

1980: Morten Flindt Larsen skriver – uden kildeangivelse – på jernbanen.dk 18. februar 2021, at sidesporet eksisterede til “engang i 1980“.