Herning kommunalt stamspor (Skjern)-(Herning)

Morten Flindt Larsen skriver på jernbanen.dk 30. maj 2022:

Der anlagdes i begyndelsen/midten af 1960’erne et kommunalt stamspor på fri bane i km 73,2 på Herning – Skjern banen og sydøst for denne (overenskomst 18.09.1964). Sporet blev forlænget i 1964/65, 1968/69 og 1990/91, men er siden nedlagt“.

Redaktionen er ikke bekendt med, at det kommunale stamspor skulle have ligget på fri bane. I-signalet er på et tidspunkt blevet flyttet ud og det er formentlig sket i forbindelse med etablering af det kommunale stamspor. Men om udflytningen er sket før, eller efter det kommunale stamspor blev taget i brug, vides ikke. Undersøges nærmere. Der er ikke i tjenestekøreplanerne nævnt et sidespor på fri bane mellem Herning og Studsgård i km 73,2.