Set fra sydøst

19. maj 2021. To mænd, hvis fulde navne, adresser og cpr-numre er redaktionen bekendt, indtog stående/halvt siddende og med bagagerummet som spisebord et udsøgt måltid indkøbt hos den nærved liggende Burger King. Markvejen, der via vejoverføringen fører over jernbanen, er svagt trafikeret, hvilket gør netop denne vejoverføring velegnet til fødevareindtagelse. Lige præcis denne dag skulle landmanden dog over jernbanen kort tid efter måltidets afslutning, hvorfor det på billedet viste vogntog måtte bakke og vige pladsen. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.