Overkørsler og vogterhuse

Disclaimer: Nogle huse var slet og ret blot huse (tjenesteboliger) og blev oftest blot benævnt huse. Andre huse var ledvogterhuse, banevogterhuse, vogterhuse, dobbelthuse eller noget helt femte eller sjette. Af nemhedshensyn anvender vi her kun én betegnelse – vogterhuse – uanset hvilken funktion det enkelte hus har haft. Et vogterhus behøver derfor ikke nødvendigvis at have været beboet af en “vogter”. Nogle vogterhuse lå ved en overkørsel; det var som oftest de huse, der havde relation til bevogtning af overkørslen. Andre huse kunne ligge langt fra sporene – på stationsområdet eller, som det sås nogle gange, “ude i byen”.