Overkørsel 457 vogterhus 136

Før 17. august 1920. Set fra sydøst mod nordvest. Bemærk hvor blanke skinnestrengene er – ses lettest på skinnestrengen til højre. Bemærk leddet til højre – det åbner udad, hvilket ikke var det normale.