Set fra sydvest

Årstallet er angiveligt 1948-1952. 2. sporet Ellidshøj-Svenstrup blev ibrugtaget 13. maj 1952, så vi må være i 1951 eller tidligere. Arkiv: Det Kongelige Bibliotek.