Historik

1. oktober 1942: Statsbanerne sælger ejendommen. Skødet underskrives af køber 18. september 1942 og af sælger 1. oktober 1942.806)
2. oktober 2018: Der afholdes besigtigelsesforretning. Det fremgår af forhandlingsprotokollen at “Sundhedsstyrelsens opmærksomhedsområde på 0,4 mikrotesla findes overskredet for så vidt angår magnetfeltspåvirkning for beboelsen på matr. nr. 35 Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Ejendommen kan overtages af Banedanmark.”807)
4. april 2019: Der afholdes ekspropriationsforretning. Så vidt jeg kan tyde oplysningerne på tinglysning.dk, totaleksproprieres hele ejendommen. Det fremgår ikke, hvad der nærmere er vedtaget (fraflytningsdato m.m.)
7. januar 2021: Aalborg Kommune udsteder nedrivningstilladelse.
17. april 2021: Huset ser ubeboet ud. Ejet af to personer (født 1956 hhv. 1966) siden 2011. Intet usædvanligt på tinglysning.dk. Ses ikke til salg på boligsiden.dk
17. maj 2021: Huset er væk, og må således være revet ned mellem 17. april 2021 og 17. maj 2021.