Set fra nordvest

Årstal: Ukendt. Postkortet er postgået 17. november 1910. Det specielle ved huset på billedet er, at vindfanget ud mod banen er fjernet. (Alle JFJ-1862-1869-husene havde vindfang ud mod banen). Hvorfor vindfanget er fjernet, ved vi ikke. Vi ved heller ikke, hvornår huset fik sin “tværbygning” længst væk fra banen. Vogterhus 126 blev ombygget i finansåret 1908-1909. Hvad ombygningen gik ud på, ved vi ikke. Men det kan have været etablering af tværbygningen.
Redaktionen undrer sig i øvrigt over, hvorfor der er en meldeklokke både på taget af vogterhuset og “på jorden”? Arkiv: Kurt Damgaard Jensen.
Udsnit af ovenstående.
Maj 2009. Bemærk signalet til højre pegende mod Kastanieallé. Signalet er forsynet med grøn højrepil. Fotograf: Lars Henning Jensen.
Maj 2009. “Dubleringssignalet” mod Kastanieallé. Fotograf: Lars Henning Jensen.