Overkørsel 440 vogterhus 130a

Aalborg Stiftstidende skriver 10. oktober 1978: “Det gul[e] ledvogterhus, der lå ved bommene over hovedgaden i Arden, er blevet revet ned“.

%d bloggers like this: