Set fra sydøst

Ca. 1980-1981. Fotograf: Lars Henning Jensen. Fotografen anfører, at bygningen på dette tidspunkt stod tom, men at tjenesteboligen til højre var beboet.