Set fra sydøst

Dato: Ukendt. Fotograf: Ukendt. Arkiv: http://www.bane.dk
Langfredag 15. april 2022. Den østre halvdel af brodækket er nu fjernet. Arbejdet påbegyndtes ca. kl. 2.00 Skærtorsdag. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.
13. juni 2021. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.
Langfredag 15. april 2022. Den østre halvdel af brodækket er nu fjernet. Arbejdet påbegyndtes ca. kl. 2.00 Skærtorsdag. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.
Påskelørdag 16. april 2022. Så er der ryddet op efter nedbrydningen, og jernbanen er på tirsdag klar til at modtage trafik. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.
27. april 2022. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.
4. maj 2022. Bemærk at sporskifte 74b (sporskiftet til højre i billede)t er blevet suget fri for skærver. På svellen til venstre for det fritsugede sporskifte er med lyserød spraymaling skrevet “SUG”. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.
8. maj 2022. Der er etableret en ny opstander til højre og brodækket er lagt på. Det ligger kun marginalt højere end det gamle brodække. Der er lagt skærver i sporskifte 74b igen. Det ser ud til, at der er arbejdet med skærverne i de to spor tættest på fotografen. Det vides ikke, om sporene er sænkede og/eller sidetrukne. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.
23. maj 2022. Fra denne vinkel er der ikke meget nyt at se. Men oppe på brodækket er der lagt et foreløbigt lag asfalt på og trafikken er flyttet til den østlige del af brodækket. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.
5. juni 2022 (pinsesøndag). Man har nu fjernet det nordvestlige brodæk. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.
13. juni 2022. Spor 17 længst til venstre og sporet for nordgående tog (længst til højre) er begge spærrede og der ses gule hegn i begge spor. Al trafik til/fra nord ekspederes i det nordvestlige spor mellem Aalborg station og Jernbanebroen over Limfjorden. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.
6. juli 2022. Det er svært at se, hvad der gemmer sig inde i mørket. Men det nye nordvestlige brodæk er nu monteret. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.
Søndag 25. september 2022. Arbejdet med at renovere vejoverføringen er tilendebragt og i fredags den 23. september blev alle fire vejbaner genåbnet. Under renoveringen havde kun to vejbaner været åbne. Næste etape bliver selve elektrificeringen, og her vil der formentlig blive tale om en sporsænkning. Alle kablerne på væggen til venstre “inde i hullet” er jordkabler. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.
%d bloggers like this: