Historik

16. september 1931: Vejoverføringen blev ibrugtaget.239)
1961-1964: Vejoverføringen udvides og genindvies 26. juni 1964.811)
23. september 2022: Vejoverføringen genåbnedes i fuldt omfang efter endt renovering.

Kilde: http://www.aalborg.dk