Historik

16. september 2020: Det sydgående hovedspor (spor 24) er i dagene op til 16. september 2020 blevet sænket, uden at der samtidig er blevet foretaget konstruktionsmæssige ændringer af vejoverføringen.