Historik

1909: Jernbanevarehusets sydlige del blev nedbrudt i perioden august-oktober 1909 og genopført lidt vest for den oprindelige placering og beliggende, således at varehusets sydlige del ikke mere lå parallelt med Prinsensgade. Arbejdet blev udført af tømrermester N. J. Rasmussen, Aalborg, og kontraktsummen lød på 6.195 kroner. Arbejdet skulle være færdigt senest 20. oktober 1909.812)

%d bloggers like this: