Udsigt mod sydøst

Billedet er taget omkring 1956. Manden med ryggen til er jernbanefotografen Kai Mose Nielsen og drengen til venstre er hans søn John Mose Nielsen. Vi ved ikke, hvem pigerne er. Hvem, der har taget billedet, er ikke oplyst. Sporet til højre for Kai Mose Nielsen er spor I. Til venstre i billedet er et skinnebustog mod Hadsund under udkørsel fra spor HII. Bemærk fiskekasserne på bagagebæreren. Til højre for toget ses signalhuset benævnt “Hus 2“. Herefter følger fra venstre mod højre fire signalmaster: Længst til venstre en signalmast for Hadsundbanen. Øverste arm er indkørsel fra Hadsund til spor HI. Nederste arm er udkørsel til Hadsund fra spor HII. Næste mast er udkørsel til Svenstrup fra spor II og den tredje mast er udkørsel til Svenstrup fra spor III. Længst til højre ses et toarmet togvejssignal for indkørsel fra Svenstrup til spor III (øverste arm) og spor I (nederste arm). Signalerne er beskrevet i “Reglement for lokale Signaler. II. Jylland-Fyn” (se nedenfor). Billedet er i arkiv hos John Mose Nielsen.
Uddrag af “Reglement for lokale Signaler. II. Jylland-Fyn. 1917.
14. september 2021. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.
14. september 2021. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.
14. september 2021. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.