Vodskov-Østervrå

Der har i et ukendt omfang været direkte tog Aalborg-Vodskov-Østervrå og omvendt. I hvilket omfang er i skrivende stund (7. juli 2023) ukendt.
Birger Wilcke & Peer Thomassen skriver i bogen “Vodskov-Østervraa Banen“, 1965, side 30:
Toggennemførelse Østervrå-Ålborg, der i en årrække havde været indstillet, genoptoges 3/6 1946” og et andet sted anføres at “alle motortogene fra 1948 førtes igennem [til Aalborg]“. Endelig anføres: “I 1949 (…) indskrænkedes toggangen yderligere til tre tog i hver retning, der nu ikke længere gik igennem til og fra Ålborg“.
Det kunne altså tyde på, at der i flere omgange har været direkte tog Aalborg-Vodskov-Østervrå. Forfatterne ses ikke at omtale emnet yderligere.