Fødslen

10. maj 2022: I Aalborg bygges der uden for byen et supersygehus, og ad åre skal byens to eksisterende sygehuse (Sygehus Nord henholdsvis Sygehus Syd) flytte. For Sygehus Nords vedkommende skal det forladte areal og de forladte bygninger omdannes til et nyt byområde. Det vindende projekt er blev offentliggjort 10. maj 2022 og indeholder bl.a. en ny “stiunderføring” under jernbanen (se detaljer ovenfor). Stiunderføringens nedstyrtningsrisikable udformning er næppe clearet med Banedanmark(!). For historisk interesserede kan nævnes, at der det pågældende sted oprindeligt har været en overkørsel, der 17. marts 1921 blev erstattet af en stiunderføring, der kun holdt til vinteren 1937-1938, hvor den blev nedlagt i forbindelse med etablering af 2. spor mellem Aalborg station og jernbanebroen over Limfjorden. Projekttegning: nordud.com

14. maj 2022: Anders Jønsson skriver på jernbanen.dk:

I første omgang er der tale om en visionsplan, men man har dog lidt travlt for planen er at denne underføring samt en underføring af Saxogade skal etableres i sommeren 2024 sammen med ombygningen af Aalborg banegård. Det er først nu at man har lagt sig fast på en underføring for gående, da der egentlig var lagt op til en bro. Men det ville blive for grimt og for pladskrævende med lange snoede ramper op til en bro over jernbanen.

Desuden så er udtrækssporet også forsvundet fra denne illustration og køreledningerne mangler også at blive vist. Jeg tænker også at Banedanmark forsat gerne vil have banen indhegnet.

%d bloggers like this: