Dødsstødet

Selv om det ikke fremgår direkte af avisartiklen, har Banedanmark næppe været tilfreds med stiunderføringens udformning, og 7. november 2022 fik den dødsstødet: