Set fra nord mod syd

6. maj 2021. Spor 2 er ikke et perronspor og der kan derfor ikke i spor 2 ekspederes tog, der skal udveksle passagerer. Sporet bruges fra tid til anden til at flytte tomt persontogsmateriel fra den ene ende af stationen til den anden. Her holder NJ togsæt 604 i spor 2. Det vides ikke, om togsættet er på vej mod nord eller syd. Lygteføringen indikerer, at togsættet er på vej mod nord. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.