Læssespor

Slutningen af 1934. Billedet har været bragt i “Lokalhistorisk kalender Aalborg 2003” med teksten: “Her ses lastning af eternitfabrikkens lastbiler og en enkelt gammeldags hestevogn i slutningen af 1934. Cementfabrikken Danmark begyndte fra 1927 at supplere cementproduktionen ved at lave eternit. Dette nye tagdækningsmateriale slog igennem fra omkring 1932-33 og blev en stor succes, bl.a. på baggrund af et fremstød på Nordjysk Udstilling i 1933“. Bemærk jernbanegodsvognen til højre i billedet. Bygningsgavlen længst til venstre eksisterer stadig (2021).

%d bloggers like this: