Set fra nord mod syd

Ca. 1956. Til venstre er et skinnebustog under udkørsel mod Hadsund ad spor HII. Bemærk de 10-11 kasser fisk på bagageklappen. Der er tale om RHJ-materiel og toget er formentlig gennemkørende Aalborg-Hadsund-Randers.875) Til højre for toget ses spor HI. Spor HII anvendtes til afgående tog mod Hadsund. Spor HI anvendtes til ankommende tog fra Hadsund. Foran toget ses Post II. Til højre for Post II ses signalmast E, der i  “Reglement for lokale Signaler”, II. Jylland-Fyn” fra 1917 omtales således: “En Signalmast med 2 Arme til modsat Side for Indkørsel fra Hadsund til Spor HI (østre Arm) [armen til venstre på billedet] og for Udkørsel til Hadsund fra Spor HII (vestre Arm) [armen til højre på billedet]. Lige til højre for herren med ryggen til fotografen ses spor I og til højre for spor I ses spor II. Herefter følger udkørselssignalerne G og H for udkørsel mod Skalborg. Udkørselssignal G er signalet til venstre og gælder for spor II. Udkørselssignal H er signalet til højre og gælder for spor III. Yderst til højre ses signalmast C. Øverste arm er togvejssignal for indkørsel fra Skalborg til spor III. Nederste arm er togvejssignal for indkørsel fra Skalborg til spor I. Manden med ryggen til fotografen er Kai Mose Nielsen. Hans søn er drengen i det mørke tøj – John Mose Nielsen. Fotograf: Ukendt. Arkiv: John Mose Nielsen.