17. maj 1938: Midlertidigt linjeblokanlæg Aalborg-Nørresundby

Den nye jernbanebro over Limfjorden var blevet taget i brug 23. april 1938. Den 17 maj 1938 kunne man ibrugtage et nyt midlertidigt sikringsanlæg, der omfattede: 1) Et midlertidigt linjeblokanlæg Aalborg-Nørresundby 2) En midlertidig broaflåsning på den nye jernbanebro over Limfjorden og 3) En midlertidig blokpost ved Kastetvej:805)