4. juli 1935: 350 meter fra blokhytte til nordligt signal

Vi får her et lille indblik i det nordlige signals placering: Det var placeret ca. midt mellem blokposten ved Kastetvej og manøvrehuset på jernbanebroen over Limfjorden. Toggangen må have været ret kraftig på den enkeltsporede strækning Aalborg-Nørresundby, når medarbejderen ved blokpost Kastetvej ikke kunne afse tid til at spadsere 350 meter hen til det nordlige signal, tænde olielampen og spadsere de 350 meter tilbage.179)

%d bloggers like this: