25. april 1938: Midlertidig instruks

Den nye jernbanebro over Limfjorden var blevet taget i brug 23. april 1938. To dage senere, den 25. april 1938, udsendes en midlertidig “Instruks for Afvikling af Toggangen paa Strækningen Aalborg-Nørresundby“. Den midlertidige instruks ses ikke bevaret for eftertiden. Den har formentlig indeholdt bl.a. en beskrivelse af, at man kørte med stationsafstand Aalborg-Nørresundby med af- og tilbagemeldinger.805)

%d bloggers like this: