23. april 1938: Blokpost Kastetvej nedlægges

I skrivende stund (5. april 2021) ved vi ikke, hvornår blokpost Kastetvej præcist blev nedlagt. Men det er formentligt sket lige omkring den 23. april 1938, der var datoen for ibrugtagningen af den nuværende jernbanebro over Limfjorden. Forholdet kan formentlig afdækkes ved at granske La og diverse arkivalier på Landsarkivet for Nørrejylland og på Rigsarkivet. Der er i øvrigt flere elementer i spil: Selve sporet blev omlagt mellem Valdemarsgade og jernbanebroerne over Limfjorden. Det nye spor og den nye jernbanebro over Limfjorden blev placeret øst for det gamle spor og den gamle bro. 2. sporet mellem Aalborg station og den nye jernbanebro over Limfjorden blev ibrugtaget 9. maj 1939 (kilde: Meddelelser fra Generaldirektoratet M. 145., 9. maj 1939). Strækningen Aalborg-Nørresundby blev forsynet med manuelt blokanlæg, hvor den nedlagte blokpost Kastetvej blev erstattet af en “bropost”, der fungerede som både en aflåsningspost og en mellemblokpost. Hvor mange elementer, der fra det gamle 1909-blokanlæg Aalborg-Nørresundby, blev genbrugt i det nye blokanlæg, ved vi ikke. Det “nye” manuelle linjeblokanlæg Aalborg-Nørresundby blev ibrugtaget 9. maj 1939 kl. 11.50.804) Betjeningsvejledningen for det nye linjeblokanlæg Aalborg-Nørresundby er dateret april 1939. Det er muligt, at man i en overgangsperiode 1938-1939 har kørt med af- og tilbagemeldinger mellem Aalborg station og jernbanebroen over Limfjorden og mellem jernbanebroen over Limfjorden og Nørresundby station. Undersøges nærmere – ved lejlighed.

%d bloggers like this: