22. maj-15. juni 1931

I skrivende stund (5. april 2021) ved vi ikke, hvor signalerne ved blokpost Kastetvej præcist var placeret, og vi ved ikke, om – eller i givet fald hvordan – de i årenes løb har skiftet placering. I skrivende stund er hypotesen, at signalet for køreretningen Aalborg-Nørresundby var placeret umiddelbart syd for Kastetvej og at signalet for køreretningen Nørresundby-Aalborg var placeret nogle hundrede meter nord for Kastetvej, således at det var synligt fra jernbanebroen over Limfjorden.

I 1931 dukker der en sag op, der synes at bekræfte hypotesen. Dansk Jernbaneforbund var af den opfattelse, at udsigten fra blokhytten ved Kastetvej til det nordlige bloksignal var blevet så dårlig pga. opvoksede træer, at blokhytten burde hæves to meter. Statsbanerne afviste forslaget:178)

%d bloggers like this: