21. september 1909

Strækningen Aalborg-Nørresundby havde haft manuel linjeblok siden 8. december 1902. I 1909 var trafikken blevet så omfangsrig på den enkeltsporede strækning, at man etablerede en manuel blokpost ved Kastetvej, hvilket meddeltes i Samling af almindelige Ordrer og Bestemmelser m. v., Serie K, den 11. september 1909:

Nr. 140. – II. I. – Paa Linieblokanlæget Aalborg-Nørresundby er der oprettet en Blokpost i Vogterhus Nr. 152. Blokposten tages i Brug fra og med den 21de September d. A.

%d bloggers like this: