9. maj 1939: Instruks for Bevogtning og Betjening af Limfjordsbroen ved Aalborg

Det nye anlæg bestående af 2. spor mellem Aalborg station og den nye jernbanebro over Limfjorden, det nye linjeblokanlæg Aalborg-Nørresundby og sikringsanlæg med broaflåsning og bloksignaler på/ved den nye jernbanebro over Limfjorden blev ibrugtaget 9. maj 1939 kl. 11.50.804) . Der udsendtes i den anledning bl.a.

1. Instruks for Bevogtning og Betjening af Limfjordsbroen ved Aalborg805) og
2. Linieblokanlægget paa Strækningen Aalborg-Nørresundby og dets Betjening.

Førstnævnte instruks er gengivet nedenfor. Sidstnævnte instruks kan ses her.

Om nedenstående instruks for bevogtning og betjening af Limfjordsbroen ved Aalborg bemærkes følgende:

a. Statsbanerne benævnte ofte broen “Limfjordsbroen“, hvilket faktisk er er fejl. Den hedder rettelig “Jernbanebroen over Limfjorden“. Det er vejbroen øst for Jernbanebroen over Limfjorden, der hedder Limfjordsbroen. Fejlen optræder også nu til dags.
b. Den gengivne instruks er udateret og er påtegnet “udkast“. En dateret, endelig instruks ses ikke gemt for eftertiden. Den viste instruks afviger formentlig ikke synderligt fra den endelige instruks.
c. Der er ikke dokumentation for, hvornår instruksen trådte i kraft, men det er formentlig sket 9. maj 1939 kl. 11.50.