9. maj 1939: Blokpostens signalplaceringer

Blokpostens signalplaceringer var blevet bestemt på et signalkommissionsmøde den 10. februar 1938:

1) Det Daglyssignal (Tobegrebssignal), som, naar 2. Spor tages i Brug, og det endelige Sikringsanlæg er færdigt, skal være opstillet som fremskudt Signal 800 m foran Bloksignalet ved Kastetvej for Tog mod Nørresundby, opstilles umiddelbart til højre for det Spor, for hvilket det gælder, og Signalets Højde skal som sædvanlig være ca. 3,5 m fra Skinnetop til Midte af Øverste Lanterne“.

(…)

3) Ved Kastetvej opsættes et 8 m højt Bloksignal (Armsignal) [umiddel]bart til højre for fremtidigt højre Spor og gældende f[or tog] mod Nørresundby.
Signalet opsættes i en Afstand af 350 m [(ulæseligt)] Bro (250 m foran Tungespids af Sporskifte Nr. 1). Signalet ibrugtages samtidig med den ny Bro, og betjenes da midlertidigt [(ulæseligt)] [blokp]osten ved Kastetvej, medens Signalet i det endelige Sikringsanlæg skal betjenes fra Broposten
“.

(…)

4) (…) samtidig med det endelige Sikringsanlæg [ibrugtages] [gældende for Tog mod Aalborg] et nyt Bloksignal anbragt paa en Konsol paa Broen ca. 35 m foran Sporskifte Nr. 2. Signalet udformes som Daglyssignal og anbringes til højre for Sporet umiddelbart over Grænsen for det fri Rum over Sporet“.805)