23. april 1938-9. maj 1939: Midlertidige ordninger

Den nye jernbanebro over Limfjorden blev ibrugtaget 23. april 1938. Men der var et stykke vej, inden man var helt færdige:
1) Broen skulle forsynes med sikringsanlæg
2) Der skulle bygges et 2. spor fra Aalborg station og frem til den nye jernbanebro over Limfjorden
3) Strækningen Aalborg-Nørresundby skulle forsynes med linjeblok
4) Den nedlagte blokpost ved Kastetvej skulle have en erstatning, således at man kunne bevare muligheden for en rimelig tæt toggang mellem Aalborg og Nørresundby i begge retninger.

I 1938-1939 kunne man ikke drømme om at lukke strækningen i hele eller halve år og anvende “togbusser” samt dirigere godstrafikken via Oddesundbroen (åbnet lidt senere den 15. maj 1938). Man havde derfor udtænkt en midlertidig løsning, der gik ud på, at man afviklede trafikken med kun ét spor (hvilket man jo havde været vant til) samt at man etablerede en midlertidig blokpost ved Kastetvej ved det nye spor til erstatning for den gamle blokpost ved Kastetvej ved det gamle spor. Senere skulle denne midlertidige blokpost nedlægges igen og en ny blokpost placeret på/ved den nye jernbanebro skulle tage over.

Den 16. marts 1938 forestillede man sig, at overgangsordningen kun ville være i kraft i 2-3 måneder. Der skulle dog gå over et år, inden man den 9. maj 1939 var helt færdige.

Den nye midlertidige blokpost ved Kastetvej kunne ikke være klar samme dag som den nye jernbanebro blev taget i brug.

Man måtte de første dage afvikle trafikken efter “Instruks for Afvikling af Toggangen paa Strækningen Aalborg-Nørresundby, naar Linieblokken eller Broaflaasningen er i Uorden” af 22. juni 1927, hvilket betød at bropersonalet måtte rangere togene over den nye jernbanebro.