21. september 1909

Strækningen Aalborg-Nørresundby havde siden 8. december 1902 været forsynet med manuel linjeblok. Fra 21. september 1909 etableredes en manuel blokpost ved Kastetvej og samtidig etableredes en blokpost på jernbanebroen over Limfjorden. Sidstnævnte blokpost var ikke en blokpost i traditionel forstand og som tillod en tættere toggang. Blokposten på jernbanebroen over Limfjorden var derimod en såkaldt aflåsningsblokpost og denne var ved blokafhængighed underlagt Nørresundby kommandopost.

Etablering af blokposterne på jernbanebroen over Limfjorden og ved Kastetvej afstedkom med virkning fra 21. september 1909 følgende rettelse til Tillæg III til Reglement for lokale Signaler: