17. maj 1938: Instruks for Afvikling af Toggangen paa Strækningen Aalborg-Nørresundby, naar Linieblokken eller Broaflaasningen er i Uorden

Den nye jernbanebro over Limfjorden var blevet taget i brug 23. april 1938. Den 17. maj 1938 udsendtes “Instruks for Afvikling af Toggangen paa Strækningen Aalborg-Nørresundby, naar Linieblokken eller Broaflaasningen er i Uorden“.805) Instruksen ses ikke bevaret for eftertiden.

%d bloggers like this: