Postbygninger

I Aalborg har der i tidens løb været tre bygninger med relation til jernbanen. Nærværende website beskriver ikke bygningernes postale rolle og forholder sig således ikke til deres postale status over tid. I stedet tager vi udgangspunkt i bygningernes historik og placering: