Historik

Vi ved ikke, hvornår overkørsel 513 blev anlagt. På den oprindelige sporplan fra 1869 kan vi se, at overkørslen ikke eksisterede, da strækningen Randers-Aalborg blev åbnet for drift 19. september 1869.
I forbindelse med Vendsysselbanens åbning i 1871 begyndte man at køre tog mellem Aalborg station og Limfjorden. Så vi formoder, at overkørslen er anlagt senest i 1871. Overkørslen kan være anlagt på et hvilket som helst tidspunkt mellem 1869 og 1871, idet man jo har skullet anlægge strækningen Aalborg station-Limfjorden og derfor har haft behov for at fremføre materialer sydfra til den nye strækning.

Overkørslen var fra starten af ikke forsynet med et vogterhus og er formentlig blevet betjent af medarbejdere fra Aalborg station (og altså ikke af medarbejdere fra banetjenesten).

Ved åbningen af Fjerritslev-Frederikshavn Jernbane 1897-1899 og åbningen af Aalborgs nye station station i 1902 (togene kørte Fjerritslev-Aalborg henholdsvis Frederikshavn-Aalborg) steg trafikken så meget, at man må have vurderet, at der var behov for et vogterhus ved overkørslen. Vogterhuset stod dog ikke klart i 1902.

Hvornår vogterhuset præcist stod klart, ved vi ikke i skrivende stund. Arbejdsordre blev givet 22. september 1903. Vogterhuset skulle udføres efter normaltegning af 22. oktober 1898 – med visse ændringer. Bl.a. skulle huset “gives Tagudhæng” og der skulle “indrettes passende Gaardsplads og opføres Udhus“. Vogterhuset skulle have nummer 150 og det skulle “overgaa (…) til Trafikafdelingen“. (Med andre ord skulle ledvogteren høre under Aalborg station og ikke under banetjenesten).847)

Aalborg Amtstidende 6. november 1903.

Vi kan af et brev af 14. marts 1904 se, at vogterhuset endnu ikke var påbegyndt opført. Man havde i forbindelse med vogterhuset opført et udhus øst for banen. Det besluttede man sig nu for at rive ned igen og opføre det vest for banen – på samme side som vogterhuset skulle placeres. 847)

4. juli 1904: Vogterhuset er under opførelse.847)

Vogterhuset har formentlig været færdigt kort tid før 25. juli 1904, for nævnte dato meddeler banebestyreren i 3. kreds i Aarhus, at vogterhuset nu var indtegnet på “planen” (hvilket formentlig er sporplanen).847)

2. oktober 1930: Overkørslen blev nedlagt tirsdag den 2. oktober 1930.801)