Set fra nordøst

2. oktober 1930. Billedet er taget fra Grønnegaarden samme dag, som overkørslen blev ibrugtaget. Fotograf: Kirkegaard.801)